Vážená veřejnosti, starostové, ředitelé a kasteláni.

Letošním rokem  nás poctí svou návštěvou významná osobnost dávné historie, maršál

Josef Václav Radecký z Radče  (1766 – 1858)

Muzeum kočárů připravuje pozoruhodnou akci a slavnostně vypravuje historický cestovní kočár jedoucí po pamětihodných místech Olomouckého kraje, vezoucí samotného maršála Radeckého, který byl považován za jednoho z nejlepších vojevůdců v Evropě.  V roce 1829 – 1831 také přebýval v Olomouci, kde zlepšil sanitární podmínky města, vysušoval okolní mokřady a vysazoval ovocné sady. Na počest jeho mnohých výtězství, složil rakouský skladatel Johann Strauss slavný Radeckého pochod.

Dle cestovního řádu do obcí či města Prostějova zavítá 25. března 2023 cestovní kočár vezoucí maršála Radeckého a urozenou společnost v čele s váženým cechmistrem kočárnickým a doprovodem třinácti účinkujících. Považte, že akce tohoto druhu se jinde na území ČR nekoná. Jde o zviditelnění  obce, města nebo památky a propojení všech generací v našem kraji. Proto by bylo velmi důstojné občanům každé naplánované zastávky dopřát tuto podívanou. Samotná akce je velmi náročná a nákladná.

V programu spatříte postavy dávné historie, cechmistra, mistra kočího, lokaje a podkoní, muzikanta,  v roli maršála vystoupí moderátor Václav Žmolík za doprovodu  jízdní hlídky několika mužů 1. Hulánského regimentu pro ochranu všech cestujících. Kočár plný osob a zavazadel přiváží také dárky, které na místě zastavení rozdáváme dětem. Také starostům nebo určeným osobám, které nás budou na určeném místě zastávky vítat, předáme Pamětní list a svěcený věneček jako vzpomínku na tento den. Věneček pak každý umístí dle svého uvážení na místní památku, Boží muku, kříž, zvonici, kapličku či kostelík nebo i radnici.

Vážení starostové, zastupitelé, ředitelé, milovníci historie, občané, rád bych Vás upřímně požádal, informujte vaše spolky, hasiče, sokoly, soubory, sportovce, kamarády, školky i školy. Mnozí z nich jsou v místech aktivní a mohou s organizací pomoci. Jde o to, abyste si vytvořili v daném místě zastávky nějaký program a veřejnost se zdržela. Někteří již dříve vyslali požadavek a chtěli, abychom do vaší obce či města cestovním kočárem přijeli. A tak věřím, že letošní akce nazvané také „ Událost jara 2023„ mnohé z vás potěší.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem 1. dubna 2023 slavnostně otevírá novou výstavu zrestaurovaných kočárů s programem a videoprojekcí.

Na tyto mimořádné události a společné setkání s našimi hosty vás srdečně zve Václav Obr.

VIRIBUS UNITIS – SPOLEČNÝMI SILAMI