Společnost KOČÁRY MYLORD, z.s. Vám nabízí

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám představil společnost Kočáry Mylord, zastoupené panem Václavem Obrem. Tato společnost nabízí své služby v oblasti historických kočárů, tažených koňským spřežením. Jako jediná v ČR nabízí výběr různých druhů kočárů a různého počtu koní za účasti kostýmovaného doprovodu – kočího a lokaje.

Kromě projížděk Vám naše společnost předvede jednotlivé kočáry s ukázkami zapřahání a vyprávěním o jejich historii (o rozvoji kočárové dopravy na přelomu 18. a 19. století), využití a rekonstrukci.

Dále Vám nabízíme ukázkové jízdy za přítomnosti kočího a lokaje.

KOČÁRY MYLORD, z. s.
Muzeum kočárů, náměstí Svobody 377
Čechy pod Kosířem 79858
IČO:228 47 278
E-mail: vaclav.obr@seznam.cz

Činnost společnosti Kočáry Mylord je zaměřena na:

 • doplňování, odbornou zprávu, shromažďování prezentace sbírek kočárů, luceren a dalších předmětů souvisejících s kočáry
 • realizace historických rekonstrukcí koňských povozů, kočárů, koňských spřežení včetně kostýmů
 • pořádání výstav historických kočárů, luceren, postrojů a jejich doplňků
 • restaurování historických kočárů, jejich součástí a luceren
 • pořádání přednášek a seminářů na téma kočáry, jejich výroba a rozvoj dopravy v 18. a 19. století
 • pořádá samostatné, nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, Workshopy a semináře, kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti
 • ukázky kočárů a koňských spřežení z 18. a 19. století tak, jak se s nimi v minulosti jezdilo, včetně kostýmovaného doprovodu
 • založením a sepisováním kroniky o historii kočárů, jejich výrobců na území bývalého rakousko-uherska, včetně shromažďování dokumetů o kočárech (najdete v našem muzeu)

Nabídka historických kočárů nemusí sloužit jen organizacím či institucím, ale i zájezdům, školám a jednotlivcům pro:

 • rodinné oslavy, svatby, výročí, ceremoniální služby
 • projížďky přírodou, historickými místy a pamětihodnostmi
 • služby v okruhu myslivosti
 • filmařské a herecké služby
 • církevní obřady a služby
 • smuteční průvody a pohřby

Svatební den

zapůjčení kočáru a koní je ožné na základě telefonické dohody

Svatební focení v Muzeu kočárů

V Muzeu kočárů můžeme poskytnou a připravit kočár, k této příležitosti určený, pro focení svatebního dne, a to za podmínek:

 • poplatek 2.000,- Kč
 • focení pouze novomanželského páru
 • profi focení bez použití blesku
 • písemná smlouva je vždy součástí dohody o focení v Muzeu kočárů

První krok do společného života kočárem.

Smuteční průvody a pohřby

Dne 14. srpna 2015 čtyřspřeží starokladrubských vraníků z Národního hřebčína Kladruby nad Labem a smuteční vůz Johanna Schöppla z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem doprovodilo na poslední cestě pana Ing. Luďka Mikuleckého z chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích na místní hřbitov.