O muzeu

Návštěva muzea a samotný program je nezapomenutelným zážitkem pro všechny generace, neboť spojuje dávnou minulost se současností.

Na co se můžete těšit:

Představíme vám ojedinělou a největší sbírku historických kočárů, saní a luceren. Muzeum kočárů otevřeno 11. 7. 2009.

Každý člověk se postupem času a stárnutím s přibývajícími zkušenostmi stává patriotem, člověkem, který miluje své blízké, rodinu a samotnou zemi, ve které žije. Všechny tyto pocity ale spojuje něco, co naši předkové cítili jako samozřejmost; je to víra, která podporuje našeho ducha. A to je právě jedna z hlavních myšlenek muzea kočárů, která by měla oslovit každého z mladších či starších, který překročí práh a ocitne se na půdě, která byla prolita potem našich předků, na místě, kde není prostor pro špatnosti a komerci dnešního mnohdy prázdného života. Strávený čas v muzeu, který vás přivede k zamyšlení nad věcmi, které by vás možná nikdy nenapadly, bude tím, co vás pohladí a osloví. V muzeu uvidíte, jak se snoubí řemeslný um našich předků s duchem, kterého vdechli do každého kočáru. Uvidíte kombinaci skvostných kočárů, které sloužily člověku v těch nejradostnějších chvílích života, ale i takové, které se vybíraly na poslední cestu. Je to unikátní sbírka, která díky této skladbě nemá ve světě obdoby a ve vás probudí pocity, které posílí vaši mysl i ducha pro další cesty vaším životem. Přijeďte a poznejte práci našich předků a navštivte expozici historických kočárů v Čechách pod Kosířem a podpořte toto velké dílo svou návštěvou.

SPLACENÝ DLUH I SPLNĚNÝ SEN

Psal se 17. listopad 2006. V kalendáři zaznamenán jako státní svátek, v Čechách pod Kosířem se konala výjimečná událost, která takto výjimečnému dnu přísluší. Tehdy v jednom z historických kočárů přijel v doprovodu Václava Obra kněz P. Janusz Lomzik, aby posvětil základní kámen budoucího muzea historických kočárů. To je dnes unikátem nejen v měřítku České republiky, ale jako rovnocenný partner se postavilo po bok slavných muzeí po celé Evropě. A plným právem.

Celý článek

Depozitář muzea kočárů postaven pro největší smuteční kočár všech dob Slavnostně otevřeno 28. září 2012 spojil nejlepší řemeslníky české země postaven z tesaných trámů, cihel, kamene a kovaného železa.

V obci Čechy pod Kosířem můžete navštívit další významná pamětihodná místa.

V bezprostřední blízkosti muzea se nachází:

  • hasičské muzeum
  • zámek s rozlehlým zámeckým parkem, vybudovaným před 2,5 stoletím rodem Silva de Taroucových
  • hanácká hora Kosíř s nově otevřenou rozhlednou – místo tajuplných příběhů

Historie stavby
Muzea historických kočárů

Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem otevřeno poprvé v historii České republiky 11.7.2009

Myšlenka vybudovat muzeum kočáru se rodila několik roků, byla ideou, která se stala skutečností. Již od dávných dob, snad z doby Jana Husa a Jana Žižky byla Česká a Moravská zem tou největší kolébkou řemeslníků. Po celá ta staletí tito mistři svého řemesla byli utlačováni. Až v době Rakouska – Uherska někteří z nich zakládali výrobny až továrny na výrobu vozů a kočárů. Byly to těžké doby a mnohé to stálo většinu života. Po uplynutí staletí upadli v zapomnění, což je velká chyba.

Postupným restaurováním pozůstatků vraků kočárů vzniklo nenapodobitelné muzeum, které je odkazem řemeslné práce našich předků a odkazem pro další generace, aby vyzdvihlo vše, co upadlo v zapomnění. Muzeum kočárů bylo postaveno po mnohaletém hledání na místě bývalé továrny na hasicí stříkačky, založené Antonínem Smekalem r. 1820. Z celého komplexu budov továrny zůstala pouze jedna budova, kde je dnes hasičské muzeum.

Muzeum kočárů jsem začal budovat vlastními silami, tudíž svépomocí a financoval ho z celoživotních úspor a z vykonávané práce, neboť jsem byl a stále jsem řemeslník. Bylo to velmi náročné, jak po stránce finanční, tak i fyzické. V roce 2008 mě došly veškeré finance, ale nikoliv síly. Úctyhodné je, že mne a tuto myšlenku – zbudovat muzeum kočárů – která se každou chvílí stávala skutečností, podpořili obec Čechy pod Kosířem, Olomoucký kraj, Evropská unie a mnoho dalších, kteří jsou na věčné časy vytesáni do žulové desky u vstupu do muzea, aby se toto dílo mohlo dokončit. Muzeum kočárů je unikátní dílo, které vzniklo díky silné víře, je pomníkem a zároveň symbolem i pro další generace.

Vyprávění Václava Obra

VÁCLAV OBR

ředitel, restaurátor a zakladatel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem

Narodil jsem se 11.7.1967 v Prostějově a jsem rodák z Kostelce na Hané, kde jsem také vychodil základní devítiletou školu. Poté absolvoval studium v oboru instalatérství v Olomouci. Je to obor s neomezeným rozsahem prováděných prací a používaných materiálů.

Celé dětství, až po dokončení SOU, jsem strávil u strýčka a tetičky Potácelových ze Lhoty pod Kosířem, kteří do mne vložili naději ve víru, která se stala motorem pro můj nadcházející život. Na složité cestě životem jsem pobýval určitou dobu v Ohrozimi, Kostelci na Hané, Lhotě pod Kosířem, Lutotíně, Mostkovicích a v Čechách pod Kosířem. Mnoho let jsem také zasvětil vrcholovému sportu kulturistice, která mne naučila disciplíně, pevné vůli a mnohému vědění z různých oborů. Sedm roků jsem závodil za Prostějov s dobrým umísťováním na soutěžích po celé tehdejší ČSSR. V pozdějších letech pak jako trenér. To vše při provozování zaměstnání jako instalatér, svářeč plynovodů a částečně i zámečník. V pětadvaceti letech jsem se oženil a narodil se nám syn Jan, který bydlí v Mostkovicích. Od útlého věku jsem syna vedl k přírodě, sportu, práci a poznávání cností. V pozdější době jsem se rozvedl, ale synovi se nadále věnoval. Ještě v dobách manželství jsem začal s opravováním kočárů, které přešlo k restaurování a postupnému získání licence restaurátora, a začal jsem v pořádání různých akcí v oblasti historických kočárů. Deset let jsem strávil na Plumlovském zámku v kamenné stodole ve skromné restaurátorské dílně, kde jsem pocítil těžké podmínky. V tomto období mne materiálně pomohla moje maminka Anna se svým manželem Karlem Stokláskem. Šest let jsem také působil na zámku v Náměšti na Hané, kde jsem vystavoval, tak jako na Plumlovském zámku historické kočáry včetně pořádání akcí pro veřejnost. Na jaře roku 2009 jsem se přestěhoval do nového od roku 2005 budovaného Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, kde je také restaurátorská dílna. Zde po dlouhé cestě řízené osudem, zůstávám na trvalo.

Každý člověk hledá v životě nějakou cestu, ne každý najde své poslání a jen málo kdo pozná, pro co je předurčen. To vše se stává nebo děje mnohdy při nelehkém životě. U mne to vše co předcházelo, znamenalo jakousi letitou životní přípravu, jak po stránce fyzické, tak i duševní pro uskutečnění velkého díla, a to vybudování Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem s unikátní sbírkou kočárů a luceren, jako odkaz našich předků dalším generacím.

Václav Obr
L.P. 2009

Foto: Robert Vano