Ignác Žárský se narodil 23. 8. 1847 v Drnholci u Příbora na severní Moravě. Vyučil se kovářskému řemeslu a v roce 1886 započal samostatnou živnost kovářskou v Pavlovicích u Olomouce (dnes Pavlovičky, v roce 1919 se staly městskou částí Olomouce). V lednu 1888 Ignác Žárský již jako kovář a stavitel kočárů otevírá dílnu v Koželužské ulici č. 5 v Olomouci, kde staví první vozy a kočáry. Manželům Ignáci a Barboře Žárským narodila v roce 1889 dcera Hermína Maria Žárská, která se později stala slavnou operní pěvkyní. V květnu 1890 stěhuje I. Žárský dílnu na Mořické náměstí do domu č. 4 (vedle reálky). Syn Emil se manželům Žárským narodil v roce 1894. O rok později dostává I. Žárský povolení na stavbu továrny na Nové ulici, a téhož roku se narodil další syn Bedřich. V červnu 1896 začíná tovární výroba kočárů na Nové ulici, ale již následující rok je I. Žárský žalován za neoprávněné užívání titulu Továrna na kočáry, protože jeho závod nesplňoval požadavky tovární výroby. Tento továrnický provoz byl schválen až v roce 1907. To I. Žárského neodradilo a stále zdokonaloval své vozy, kočáry a také vozy smuteční, jak pro dospělé tak speciální pro děti. Zhotovoval mnoho typů kočárů od jednoduchých Rychlíčků, Kučírků, Bryček, přes Mylordy, Dámské Phaetony, Pony Phaetony až po hotelové Omnibusy a luxusní Glaslandaulety, Coupé a Landauery. V jeho katalogu s názvem „Erste Olmützer Wagenfabrik“ jich napočítáme přes sto typů. Kočáry a vozy posílal na výstavy a také úspěšně prodával. Jedním z mnoha odběratelů byla také rodina Moritze Redlicha, který měl v Brně továrnu na sukna a podnikal i v cukrovarnictví ve Zborovicích u Kroměříže a Kojetíně. Roku 1898 se narodila dcera Ludmila. Závod se pomalu rozrůstal a také přicházela ocenění za kvalitní práci, což se zúročilo na hospodářské výstavě C. a K. ministerstva obchodu ve Vyškově v roce 1902, kdy I. Žárský dostal stříbrnou medaili. Po roce 1918 nezachytila firma nástup výroby automobilových karoserií nebo jinou výrobu a v roce 1924 byla vyhlášená veřejná dražba majetku a následně v roce 1928 dochází k úřednímu výmazu firmy. Za osm let ve věku 89 let Ignác Žárský umírá.

HISTORICKÉ KOČÁRY IGNÁCE ŽÁRSKÉHO JSOU VYSTAVENÉ V MUZEU KOČÁRŮ.

V sobotu 6. června 2015 se v Muzeu kočárů uskutečnilo nečekané setkání.
Z města Manila (hlavní město Filipín) se přijel podívat na práci svého prapradědečka pan Aleš Žárský s rodinou. Prohlédl si kočáry, které Ignác Žárský postavil a také navštívil Olomouc kde rodina žila. “Za rok přijedeme určitě znovu, Olomoucko se nám moc libí” zaznělo na rozloučenou.

Poděkování za spolupráci a pomoc při dohledání historie o Ignáci Žárském patří:

  • paní Heleně Řihákové, Zemský archiv v Opavě- pobočka Olomouc
  • paní Ivaně Gebauerové, Zemský archiv v Opavě
  • paní Evě Šnevajsové, hřbitovy města Olomouce
  • Správě pražských hřbitovů, p. o, Hřbitovní správa Olšany

Kočár vyrobený I. Žárským, typ Landschützer (dle katalogu I. Žárského), zrestaurovaný panem V. Obrem a vystavený v Muzeu Kočárů v Čechách pod Kosířem

Olejová matice kola plnoolejové nápravy s označením firmy.

Hořák kočárové lucerny s firemním štítkem.