Tisková zpráva

Vážení.

Jsem nesmírně rád, že vás mohu opět pozvat na naše ojedinělé plánované akce začínající 26. března 2022.
Mnozí z vás, kteří naše muzeum někdy navštívili, pocítili touhu se vrátit, aby spatřili dokončené celé muzeum a nové exponáty.
Neustále pracujeme na tom, abychom mohli ukázat další zrestaurované kočáry a předvést jejich krásu na největší slavnosti  Josefkol , pořádaného 23.a 24. července 2022.
Sledujte naše nové stránky www.historickekocary.cz, aby vám nic neuniklo. Podívejte se také na  naše účinkování s největším kočárem na YouTube pod názvem ” Marie Terezie – obyčejná hříšnice “.

S poděkováním všem,
v úctě
Václav Obr.

Josefkol je nenapodobitelná akce, která představuje dávná řemesla při stavbě kočárů, historii stavitelství a stavitelů kočárů, záchranu a restaurování kočárů, používání kočárů v dávných dobách i dnes, spojení člověka s přírodou s odkazem na chov a výcvik kočárových koní, móda a etiketa při provozování historických kočárů.

Výjimečností akce je prezentace partnerů na této slavnosti slovem a představením praporů s logem organizace, ale i umístění loga na plakátu v různých jazykových mutacích rozesílaných do některých zemí Evropy. Propojení stránek spolupracujících organizací prolinkem loga Muzeum kočárů a generálního partnera kterým je Olomoucký kraj, dále Vlastivědného muzea v Olomouci a zámku v Čechách pod Kosířem a dalšími.

Nejlepší řemeslníci České republiky, kteří se podílí na této prestižní akci Josefkol, také spolupracují na restaurování historických kočárů již přes 20 let. Na určených stanovištích předvádí ukázky prací a zpracování různých materiálů, dřevo, železo, sklo, textil, kůže, proutí atd. Někteří jsou i s titulem “Nositel tradice“ uděleným Ministerstvem kultury ČR.

Na akci se také prezentují mistři opratí koňských spřežení, kaskadéři, mladí sportovci, umělci a muzikanti státních i soukromích organizací.

Jsou také představovány z celé ČR různá plemena koní, tažné těžké do lesa a na pole, jezdecké, pro děti, ale i kočárové.

Za posledních několik ročníků je tato akce Josefkol vyzdvižena referencemi, děkovnými a pochvalnými dopisy mnohých občanů a ohodnocena širokou veřejností jako AKCE ROKU ČESKÉ REPUBLIKY.

S úctou a poděkováním za Muzeum kočárů Václav Obr – zakladatel.

Pořadatel akce JOSEFKOL:
Muzeum kočárů, z.ú. a Kočáry Mylord, z.s.

Václav OBR restaurátor, ředitel
Náměstí Svobody č.377, 79858 Čechy pod Kosířem

Co je JOSEFKOL?

Josefkol je unikátní akce, která nemá v Evropě obdoby.

Josefkol je oslavou lidské práce, umění a veškeré kultury našich předků.

Josefkol má i duchovní rozměr, obraz člověka ve spojení s přírodou.

Josefkol se stal poselstvím pro další generace.

Josefkol se připravuje vždy jeden celý rok.

Josefkol se každým ročníkem ponoří do jiného století.

Josefkol a restaurování kočárů-památek, je zároveň záchranou některých upadajících řemesel.

Josefkol se stal prestižní akcí Olomouckého kraje.

Josefkol je uznáván širokou veřejností, ale i zahraničními muzei.

Josefkol sdružuje desítky nejlepších mistrů řemesel z celé ČR.

Josefkol podporují: Olomoucký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Lesy ČR, Armáda ČR a další. Více na www.historickekocary.cz (partneři akce).

Josefkol je unikátní svou výpravou účinkujících, kostýmů, rekvizit, dřevěných staveb, historických kočárů, kočárových koní a lidskou pílí.

Josefkol se nedá napodobit, je originální a je organizován vždy týmem zkušených lidí Muzea kočárů.

Josefkol 2019

Předávání prestižních cen a mistři devatenácti řemesel

Předávání prestižních cen a mistři devatenácti řemesel

Krása těžkých koní, žebřiňových vozů, jasanových bryček a lehkých košatin

Krása ušlechtilých koní a elegance pozoruhodných kočárů ze sbírek Muzea kočárů

Fotogalerie předchozích ročníků

Josefkol 2019

Josefkol 2018

Josefkol 2017

Josefkol 2016

Josefkol 2015

Josefkol 2014

Josefkol 2013

Josefkol 2012

Josefkol 2011

Josefkol 2010

Josefkol 2009

Josefkol 2008

Videogalerie předchozích ročníků

Josefkol 2018

Josefkol 2017

Josefkol 2016

Josefkol 2015

Josefkol 2014

Josefkol 2014 – pozvánka

Josefkol 2013

Josefkol 2012 – zážitek v Čechách pod Kosířem

Josefkol 2012

JOSEFKOL 2012 – pozvánka

Josefkol 2011, sestřih

Josefkol 2011

Josefkol 2010, Pěnička Josef

Josefkol 2010

Josefkol 2009

Josefkol 2008

Partneři akce JOSEFKOL