Měl jsem tu čest o víkendu 18. a 19. 7 vystupovat v roli Mistra Jana Husa na velmi zajímavé, naučné, pro všechny jiste obohacující, velmi poučné, ze všech aspektů obdivuhodně profesionálně připravené a historicky zaměřené akci Josefkol 2015 v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Mohu se jen zapojit do počtu těch stovek, možná tisíců lidí, kteří se celý víkend kochali krásnými kočáry, celodenním opravdu nabitým programem, ve kterém nechybělo například smontování historického kočáru před zraky návštěvníků nebo prezentace velmi staré hasičské stříkačky. Přiznám se, že mám velkou slabost a v srdci velký obdiv k lidem, kteří jsou pro něco celoživotně zapáleni a kteří nejen že pro nějakou aktivitu žijí, ale rozdávají svůj um a své znalosti dále. A takový iniciátor celé akce Josefkol, Václav Obr je. Nicméně to, co mě opravdu v Čechách pod Kosířem doslova dostalo, je úcta k řemeslu. Když si představíme historický kočár za koňským spřežením, možná ani nedáme dohromady, kolik řemesel je potřeba, aby takový kočár vznikl, jel, byl opraven, byl tažen… Kdybych měl shrnout v několika slovech, jak na mě akce zapůspbila, tak by dominovala velká úcta k řemeslu a k lidské práci! Jsem hrdý, že jsem tam mohl být! Setkal jsem se tam s řadou skvělých lidí, kteří milují svou práci! A jsem rád, že je akci věnováma tak široká podpora a zájem. Opravdu si to zaslouží a jistě budou i další ročníky neskutečným přínosem pro předávání a sdílení infomací o naší historii našim spoluobčanům.

Richard Pachman
skladatel, spisovatel, malíř a moderátor

Promluva k předkům – Josefkol 2015

MOTTO: BEZ HISTORIE NENÍ BUDOUCNOST.

Roky plynou tak rychle, jako měníme tento svět. Lidská ruka tvoří nové věci, technika nám něco dala, ale také mnohé vzala. Lidské ctnosti se pomalu z našich životů vytrácí, tak jako měníme tento svět. Nesmíme zapomenout, že jsme součástí velkého koloběhu přírody, naše osudy se prolínají s našimi činy. Naši předkové neměli elektřinu a přitom vyrobili a postavili věci, které dnes obdivujeme, jsou odkazem z dávných dob, kdy lidské ctnosti znamenaly více než bohatství.

Na letošní velké scéně v zámeckém parku vytvoříme dávné město stojící mezi staletými stromy, město 19-ti řemesel. Městskou bránou zdobenou barvami tehdejšího Rakousko-Uherska budou projíždět kočáry s koňským spřežením, ve kterých přivítáme nejen císaře Františka Josefa s císařovnou Alžbětou Bavorskou, ale také hraběcí rod Tarouců a další účinkující. Chceme široké veřejnosti představit řemesla patřící ke stavbě kočárů, jména stavitelů kočárů z území Čech, Moravy a Slezska, na které se zapomnělo. Jejich jména budou vzpomenuta společně s největším odkazem pro další generace- od věků do věků. Tento odkaz bude představen v podobě hlavního programu VÍRY, NADĚJE A LÁSKY.

Samotný pohled na staleté stromy v zámeckém parku z historického kočáru, nebo pohled vznášejícího se balónu bude tou nejhlubší vzpomínkou nejen pro nás, ale i vzpomínkou na naše předky. Na takovéto velké setkání 18.a19. července v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem vás srdečně zve za kolektiv Muzea kočárů Václav Obr.