Do polského Koszencina se o víkendu 5. a 6. 8. 2017 sjeli příznivci historických spřežení. Polska Grupa Tradycji Powożenia, člen mezinárodní organizace  AIAT, uspořádala III. ročník mezinárodní soutěže o pohár Slezska CIAT – Koszecin 2017. Soutěže se zúčastnilo celkově 24 spřežení z Polska, Německa a také poprvé  dvě spřežení z České republiky.

První spřežení reprezentovalo stáj H+H stáj Kateřina www.stajkaterina.cz. Hladík Jiří soutěžil v jednospřeží se starokladrubským vraným hřebcem Siglavi Pakra Setara III – 56 jménem Sam a kočárem American bugy vyrobený v roce 1905 ve Warnsdorfu firmou Engelmann & Co. Wansdorf, továrna na americké vozy.

Druhé spřežení bylo ze zemského hřebčince Tlumačov  www.hrebcinec-tlumacov.cz, sestavené z českomoravských belgických hřebců 1315 Mazut-2  a 1435 Markon. Vůz, do kterého byli plemenní hřebci zapřaženi, nese označení košiňák, košatinka nebo rakušánek. V minulosti byl využíván moravskými zemědělci k dopravě osob i při výjimečných příležitostech jako byly svatby, křtiny, návštěvy příbuzných ve vzdálenějším okolí. Vůz byl vyroben neznámými řemeslníky v období let 1925 – 1930 na Kyjovsku. Spřežení vedl Josef Iš, který pracuje jako vedoucí výcviku zápřahových koní. Ve voze seděli ženich a nevěsta. Všichni na voze byli oblečeni ve slavnostním vracovském kroji, který je výjimečný tím, že se nosí pouze v této jediné obci na Slovácku.

V sobotu začala soutěž hodnocením spřežení.  Spřežení muselo zastavit na třech kontrolních stanovištích, na kterých je jednotlivý rozhodčí bodovali. Hodnotil se celkový dojem, koně, postroje, kočár, kočí, přísedící a v letošním roce se rozhodčí také zaměřili na chování koní. Na prvním stanovišti hodnotili spřežení baron Christian de Langlade z Francie, zakladatel AIAT a technický delegát Marek Doruch z Polska, na druhém stanovišti hodnotil Raimundo Coral ze Španělska a na třetím Hartmuth Huber z Německa. Po ukončení první soutěže následovalo seřazení spřežení a průjezd kočárů městem Koszencin s následným hromadným focením a rozhovory do médií. Program pokračoval galakoncertem tanečního souboru Śląsk z Koszencina, který si na závěr připravil, pro českou výpravu píseň z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany  „Proč bychom se netěšili“.  Sobotní den byl zakončen společenským večerem, kde byla předána ocenění za nejlepší regionální spřežení, které vyhrál Josef Iš ZH Tlumačov, ocenění za nejdelší cestu na soutěž dostal Matthias Pfaifer z Německa. Pan Marek Doruch byl vyhlášen za Polsko jako druhý mezinárodní delegát AIAT.

Nedělní program začal terénní jízdou s pěti překážkami již v 8 hodin ráno. Trať byly dlouhá 14300 m se stanoveným tempem 11 km/hod pro teplokrevné koně a 9 km /hod pro chladnokrevné koně.  Odpoledne následoval parkur, kde se sledoval čas i trestné body za shozené míčky. Po ukončení této poslední soutěže následovalo vyhodnocení s velkým překvapením. Soutěž v kategorii jednospřeží vyhrál Jiří Hladík, soutěž párových spřežení vyhrál Rafał Andrzejewski – Szuster, soutěž trojspřeží vyhrál Julian Pawlikowski, soutěž čtyřspřeží vyhrál Matthias Pfeifer a soutěž v kategorii chladnokrevných koní vyhrál Josef Iš.

V srdečné atmosféře vyhráli všichni zúčastnění, navázala se nová přátelství a prohloubila ta stará. Poděkování patří panu Krzysztofu Szustrovi, panu Tadeuszi Kołaczovi a panu Marku Doruchovi.

http://www.ciat-koszecin.com/pl