Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem touto cestou děkuje za pomoc při dohledání alba kočárů, které věnoval v říjnu roku 1891 na Zemské jubilejní výstavě v Praze J. O. Jech stavitel kočárů v Praze Císaři Františku Josefu I.

Poděkování patří:
panu Ing. Františku Václavovi, Muzeum Císaře Franz Josefa I., Terezín,
panu Ing. Jiřímu Daňkovi z Napajedel,
panu Mgr. Janu Kahudovi, Ph.D. Národní archiv Praha,
paní Mag. Michaele Ortner, MSc Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv,
panu Jiřímu Judovi, Vídeň.

Velké poděkování patří paní Janě Budinské, General Manager Hotel ROTT Praha, která zajistila unikátní kopii tohoto alba. Album kočárů se tak symbolicky po 126 letech vrátilo zpět.

S úctou Václav Obr a Milan Novák