“Se spřežením proti proudu času” bylo téma již sedmého setkání nadšenců, kteří se zajímají o historii kočárů a vozů, zapřahání koní do historických kočárů v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem, v neděli 26. března 2017. Dvacet dva účastníků krátce po deváté hodině přivítal ředitel muzea pan Václav Obr v přední části depozitáře a pozval všechny na prohlídku, kde jsou původní nástroje, nářadí a zrestaurované stroje, které se v minulosti používali k výrobě vozů a kočárů.

Poté si účastníci semináře v hlavním sále vyslechli přednášku o nových veterinárních nařízeních a situaci o nebezpečných nákazách, hlavně ve východní Evropě, kterou přednesl pan MVDr. Zdeněk Králík.

Po malém občerstvení následovalo připomenutí loňské akce v polském Koczensine, kde došlo k setkání zakladatele mezinárodní organizace AIAT pana Ch.Langlade a ředitele muzea pana Václava Obra. Pro všechny, kteří se akce v Polsku zúčastnili, to byla další zkušenost s ukázkami zápřahů do historických kočárů a obdiv u nás získali všichni v dobových kostýmech.

Dalším tématem bylo představení nových knih, zajímavých disertačních prací o kočárech a představení akcí, které se konají v souvislosti s historickými kočáry.
Následná přednáška byla již tematicky zaměřena na historický vývoj brzd vozů a kočárů. Po krátké diskusi se účastníci přesunuli do penzionu Mánes, kde byl připraven oběd.
Ve třináct hodin začal odpolední program shromážděním účastníků pro vytvoření památeční fotografie do alba muzea. Následně začala prohlídka hlavního sálu depozitáře a představení jednotlivých exponátů, které bylo doplněno odborným výkladem pana Obra s krátkým filmem, což bylo připomenutí loňské akce „Josefkol“ 2016.

Dalším tématem setkání byl příspěvek o školení komisařů mezinárodní organizace AIAT a každoroční setkání, které se letos konalo 4. – 6. 2. 2017 v Kodani.

Po tomto příspěvku dostal slovo vzácný host pan Jiří Kocman, který přijal pozvání s manželkou a synem, aby zavzpomínal na svůj život s koňmi. Své vyprávění obohatil knihou o jeho životě a řádem, který obdržel od anglické královny. Po zajímavé diskuzi s legendou vozatajského sportu a patriotem kladrubských koní následovala přednáška o vývoji formanské živnosti, formanech, formanských koních, postrojích a formanských hospodách.

Poděkování patří panu Milanu Novákovi za precizně připravené příspěvky na seminář doplněné projekcí.

Po šestnácté hodině následovalo oficiální ukončení akce a neformální beseda.

Všem zúčastněným na semináři děkuje Václav Obr.
Čechy pod Kosířem dne 31. března 2017