Dne 18. března, v tuto mrazivou neděli, se pod hanáckou horou zvanou Kosíř, v Muzeu historických kočárů sešlo přes dvacet účastníků semináře z celé České republiky. Při vstupu byli všichni okouzleni letošní novou výstavou loveckých a parkových kočárů, ale také ceremoniálním kočárem olomouckých kardinálů, zlatou karosou a několika skvostných smutečních kočárů v pozadí s největším smutečním kočárem od plzeňské firmy V. Brožík.

Vyprávění o kočárech a samotných výrobcích bylo poutavé a technické vymoženosti nadchly všechny zúčastněné. Také byla promítnuta projekcí vzpomínka na deset let ročníků Josefkolu s krátkou ukázkou bohatého programu. Následně se v dalším sále přednášelo o různých stylech oblékání v kočárech podle dobových fotografií. Letošními hosty semináře byli nadaní řemeslníci přednášející o svém řemesle ve vztahu k restaurování kočárů, tím nejmladším, a zároveň studentem vyšší restaurátorské školy v Brně byl Antonín Bartošík. Od Hradce Králové přijel specialista na řezby andělů, stříbrnění a zlacení Štěpán Gottwald. O věcech čalounických, výběru přírodních materiálů včetně koberců a linoleí nadšeně přednášel čalouník Vlastimil Budina z Olomouce. Zajímavý příspěvek o poštovních uniformách, a osmipérovém kočáru Viktoria duc, přednesl Mgr. Martin Jahoda z Poštovního muzea z Prahy. V odpolední části byla videoprojekcí promítnuta pozvánka na Josefkol 2018 s krátkým mottem: „věk hrdinů – zrození“. Josefkol 2018 nese myšlenky posledního císaře Karla I. F. J. ,který sice vládl pouze dva roky, ale jeho usilování o mír ho přivedlo mezi nejvýznamnější osobnosti světa. Během pestrého programu byly předvedeny různé předměty z kočárů a vyprávělo se o postupech, filozofii a restaurování kočárů, aby si každý ve své paměti odnesl předané zkušenosti, ale i neopakovatelnou vzpomínku na společné setkání v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem.

Závěrem bych rád těmito řádky všem zúčastněným i kolektivu Muzea kočárů ze srdce poděkoval a vzkázal touto zprávou také široké veřejnosti, že historie kočárů a práce na nich nás neustále vede k hlubokému poznání našich kořenů a k uvědomění si i duchovního odkazu, bez kterého nelze žít.

S úctou ke všem za Muzeum kočárů
Václav Obr