Od rodného domu až po místo posledního odpočinku navštívili potomci po staviteli kočárů Václavu Brožíkovi z Plzně. Z různých koutů naší vlasti se sjeli do Plzně a Dýšiny, aby se mohli podívat do rodného domu V. Brožíka, na místo první dílny, na místo slavné továrny, obchodu a na hřbitov Všech Svatých, kde je hrob Václava a Kateřiny Brožíkových. Další místo, které navštívili, byl Ústřední hřbitov, kde v Arkádách je zrušená hrobka rodiny Brožíků a hrob posledního uložení. Účastníci se zastavili také u hrobu poslední majitelky firmy Brožík Plzeň Hany Brožíkové roz. Skrziszowské. Setkání se také konalo na místě, kde se „Brožíci“ setkávali s podnikateli a to v hotelu Slovan původně Waldek. Na tomto setkání se objevili nejen úžasné dokumenty a fotografie z rodinných archivů, ale hlavně jedinečné vzpomínky na předky, kteří tvořili historii firmy V. Brožík Plzeň. Toto malé připomenutí není jen poděkování všem zúčastněným a organizátorce, ale také zároveň i výzvou pro všechny, kteří by měli informace o staviteli kočárů nebo by byli také potomci po staviteli kočárů V. Brožíkovi.