Tak jako naší předkové stavěli chrámy pro další generace, které slouží staletí, také my se  snažíme dokončit Muzeum kočárů dobudováním depozitáře v podobě starodávné stavby, která bude odkazem dnešních řemeslníků a také poslouží dalším generacím.