Aby světlo kočárových lamp svítilo i dalším generacím přeje za Muzeum kočárů, Václav Obr.