Vážená veřejnosti,
minulý týden, na zelený čtvrtek a velký pátek, proběhly naše první online přenosy z ojedinělé události, která se zapíše velký písmem do historie našeho muzea. Rád bych poděkoval z celého srdce všem, jak účinkujícím, tak i těm, kteří se do slavnostního otevření jakkoliv zapojili a také Vám, naším příznivcům, za krásné pozitivní ohlasy. Děkujeme. Nyní Vám všem s radostí oznamujeme, že 1. dubna 2021 bylo Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem slavnostně otevřeno.

S úctou a láskou k naší zemi.
Za Muzeum kočárů a Kočáry Mylord,
Václav Obr.

Videozáznamy ze slavnostního otevření

1. dubna 2021

Programem provází Václav Žmolík, Jiří Kučera a Václav Obr.

Účinkují: zpěv Karolína Žmolíková-Cindrošová a Karel Kekeši, žehná Páter Mgr. Roman Vlk.

Přehlídka osobností na koních z různých období dějin: příjezd Svatého Václava knížete a patrona České země, otce vlasti Karla IV., Bavorského krále Maxmiliána I. Josefa a jeho maršálka, Rakouské císařovny Alžběty Bavorské zvané SISI.

Kaskadérská a divadelní společnost „Štvanci“ a mnozí další.

2. dubna 2021

PAŠIJOVÝ KONCERT

Program provází Václav Obr

Účinkují: Dita Hořínková a Richard Pachman – „Dědictví otců zachovej nám, Pane“
Přísloví, které si zaslouží nejen zamyšlení, ale i uskutečnění.