UDÁLOST JARA 2022

Vážená veřejnosti, letošním rokem vstupuje celá Evropa do stoletého výročí úmrtí posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. F. J. , který byl v roce 2004 blahoslaven papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánu.

Muzeum kočárů připravuje akce k výročí císaře a slavnostně vypravuje historický cestovní kočár jedoucí po pamětihodných místech Olomouckého kraje, vezoucí arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště, který se 16. prosince 1917 setkal s císařem v Olomouci. Jeho majestát, císař Karel I., se tehdy zúčastnil slavnostního obnoveného vysvěcení  kostela Panny Marie Sněžné, kde se s kardinálem setkali. Mnoho korunovaných hlav hostila během své dlouhé historie Olomouc, coby moravská metropole i sídlo biskupů a arcibiskupů. V Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem najdete jejich vyzdobené kočáry. V Olomouci pobývala opakovaně Marie Terezie, František Josef I. zde nastoupil na trůn a do města se častokrát vracel a vedl zde i jednání s jinými panovníky. Chybět nemohl ani poslední císař a poslední český král Karel I. František Josef.

Dle cestovního řádu do obcí či města Olomouc zavítá 26. března 2022 cestovní kočár vezoucí kardinála a urozenou společnost v čele s váženým cechmistrem kočárnickým a doprovodem jedenácti účinkujících. Považte, že akce tohoto druhu se jinde na území ČR nekoná. Jde o zviditelnění  obce, města nebo památky a propojení všech generací v našem kraji. Proto by bylo velmi důstojné občanům každé naplánované zastávky dopřát tuto podívanou. Samotná akce je velmi náročná a nákladná.

V programu spatříte postavy dávné historie, cechmistra, mistra kočího, lokaje a podkoní, muzikanta, kardinála a jízdní hlídku několika mužů 1. Hulánského regimentu pro ochranu všech cestujících. Kočár plný osob a zavazadel přiváží také dárky, které na místě zastavení rozdáváme dětem. Také starostům nebo určeným osobám, které nás budou na určeném místě zastávky vítat, předáme Pamětní list a svěcený věneček jako vzpomínku na císaře. Věneček pak každý umístí dle svého uvážení na místní památku, Boží muku, kříž, zvonici, kapličku či kostelík nebo i radnici.

Vážení starostové, zastupitelé, ředitelé, milovníci historie, občané, rád bych Vás upřímně požádal, informujte vaše spolky, hasiče, sokoly, soubory, sportovce, kamarády, školky i školy. Mnozí z nich jsou v místech aktivní a mohou s organizací pomoci. Jde o to, abyste si vytvořili v daném místě zastávky nějaký program a veřejnost se zdržela. Někteří již dříve vyslali požadavek a chtěli, abychom do vaší obce či města cestovním kočárem přijeli. A tak věřím, že letošní akce nazvané také „ Událost jara 2022„ mnohé z vás potěší.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem 1. dubna 2022 slavnostně otevírá novou výstavu s odhalením kočáru rakouského arcivévodu a pozdějšího císaře Karla I  F.J.

Program s koncertem Dity Hořínkové a Richarda Pachmana pod názvem „ příběh Ježíše-cesta krále-pašije “ začne v 17.00 hodin v Depozitáři muzea kočárů.  Na akci je nutná rezervace.

Na tyto mimořádné události a společné setkání s našimi hosty vás srdečně zve Václav Obr.