Vážená veřejnosti, milovníci historie.

Rád bych vás všechny informoval o 10 výročí slavnostního otevření Depozitáře a odhalení největšího kočáru Brožík. Tato událost se dostala do celé Evropy a malebná obec Čechy pod Kosířem se dostala tímto do podvědomí široké veřejnosti. Ve večerním programu uvidíte jak lidé žili bez elektřiny. Čím se svítilo v kočárech. Jak se používaly lampy a louče. Spatříte za svitu lamp a hořících loučí krásné ženy i tajemné muže. Budou rozsvícené nejkrásnější kočáry pod sluncem a největší kočár Brožík.

Akce se koná 28. září 2022 pouze v čase 19 hodin.
Druhý čas večerních prohlídek  ve 21 hodin je z technických důvodů zrušen.

Nutná rezervace na tel. čísle : 608 610 324 nebo e-mail : vaclav.obr@seznam.cz
Vstupné 200 Kč
Ve večerním programu v muzeu kočárů uvidíte jak lidé žili bez elektřiny.

Děkuji všem, kteří se do 10 výročí zapojí
S úctou
Václav Obr

Čas plyne jako mraky na obloze a to co bylo před deseti lety se vepisuje do historie.
To co dobrého učiníme v životě, zůstává na věky.