Vážená veřejnosti, starostové, tajemníci, ředitelé a kasteláni.

Muzeum kočárů připravuje 23. března společně s obcemi a městem Konice pozoruhodnou akci. Slavnostně vypravuje historický cestovní kočár jedoucí po pamětihodných místech Olomouckého kraje. Hlavní zastávka a program je v městě Konice, pozoruhodné tím, že se zde v dávných dobách přepřahaly koně v povozech.

Považte, že akce tohoto druhu se jinde na území ČR nekoná. Jde o zviditelnění  obce, města nebo památky a propojení všech generací v našem kraji. Proto je velmi důležité informovat všechny občany a  dopřát jim  tuto podívanou. Samotná akce je také velmi náročná pro všechny účinkující.

V programu spatříte postavy dávné historie, cechmistra, mistra kočího, lokaje a podkoní, operního pěvce pana Martino z Vídně, pohádkovou postavu pro malé i velké a to vše za doprovodu  jízdní hlídky několika mužů 1. Hulánského regimentu pro ochranu všech. Kočár plný cestujících a zavazadel přiváží také dárky, které na místě zastavení rozdáváme dětem. Také starostům nebo určeným osobám, které nás budou vítat, předáme Pamětní list a svěcený věneček jako vzpomínku na tento den. Věneček pak každý umístí dle svého uvážení na místní památku, Boží muku, kříž, zvonici, kapličku či kostelík nebo i radnici.

Vážení, rád bych Vás tímto požádal, prosím informujte vaše informační centra, spolky, hasiče, sokoly, soubory, sportovce, kamarády, školky i školy. Mnozí z nich jsou v místech aktivní a mohou s  propagací a organizací pomoci. Jde i o to, aby jste si vytvořili v daném místě zastávky nějaký program a veřejnost se zdržela. Někteří již dříve vyslali požadavek a chtěli, abychom do vaší obce či města cestovním kočárem přijeli. A tak věřím, že letošní akce nazvaná také „ Událost jara 2024„ mnohé z vás potěší.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem 29.3. 2024 na Velký pátek  slavnostně otevírá novou expozici kočárů pod názvem „ Kočáry z filmů a pohádek“, které se budou předvádět na akci roku  JOSEFKOL 20 a 21.7. 2024 v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Někteří starostové měst i obcí se také zapojili do partnerství této pozoruhodné akce.

Za to vám z celého srdce děkuji.

Na tyto mimořádné události a společné setkání s našimi hosty vás srdečně zve Václav Obr.

VIRIBUS UNITIS – SPOLEČNÝMI SILAMI